U宝彩票


U宝彩票 >> 通知公告 >> 正文

西校区灭蚊喷药的通知

2020-01-07   浏览:

石牌街除四害管理站的通知将于本月8日(星期)下午来西校区灭蚊喷药及灭鼠工作,届时请各单位办公室、学生宿舍、教工宿舍关好门窗,做好防护措施。不便之处敬请谅解。

 

特此通知

 

 

 

 

                                    校园服务中心

202017